Pandemien gjør renhold enda viktigere

 

Pandemien gjør godt renhold enda viktigereI pandemiens kjølvann betraktes renhold nå som en enda viktigere tjeneste enn tidligere. Profesjonelle renholdstjenester bidrar til økt trygghet, helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Pandemien har satt profesjonelt renhold på kartet. Det som før var en usynlig servicetjeneste er nå en nøkkelrolle i samfunnet for å holde befolkningen friske og smittefrie. Renhold betraktes nå som et samfunnskritisk yrke. En positiv effekt av dette er stolte medarbeidere som ser at de gjør en forskjell.

-Coronaviruset har helt klart vært en utløsende årsak til at renhold har fått høyere status og at det nå tas med større alvor ute hos kundene. Bedriftene må rett og slett stenges ned dersom ingen rengjør der.

Det er fagspesialistene Renate Haugland og Astri Benum samstemt om. Begge er fagspesialister innen renhold i Coor. 


Enda viktigere å vaske det som ikke synes

For å redusere risken for smittespredning så må man ta hensyn til hvilken type arbeidsplass og lokaler man har, i tillegg til hvordan den er møblert. Noen områder av lokalene må kanskje kontaktflater rengjøres eller desinfiseres oftere enn andre.

I dag finnes det en rekke ulike sensorer og måleinstrument som kan ligge til grunn for ulike løsninger. Sensorer kan for eksempel følge med på hvor mange folk som bruker et rom i løpet av en dag. Det er et eksempel på en stor forandring at man nå oftere rengjør også det som ikke synes, fra da man tidligere nesten kun fokuserte på de flater som synes.


Nye bemanningsløsninger og “trivselsrengjøring”

Normalt utfører man renhold etter ønsket resultat, en standard eller en frekvens. Men i lys av pandemien har det blitt en større etterspørsel etter bemanningsløsninger der fleksibilitet og lokale tilpasninger vektlegges. 

Fagspesialistene i Coor opplever en økt etterspørsel etter:

  • Tidsstyrte bemanningsløsninger i stedet for enkeltstående oppdrag eller abonnementsløsninger på renhold. 
  • Renhold på dagtid slik at medarbeiderne skal kjenne seg trygge når de benytter arbeidsplassen i samme tidsrom. 
  • Renholderne skal synes, men også at de er med og aktivt reduserer smittespredningen. 
  • De som har renhold planlagt kveldstid eller en gang per dag ønsker økning i frekvenser på dagtid.
  • Patruljerende renhold kan da planlegges til å konsentrere seg mer om utsatte overflater, som dørhåndtak, lysbrytere, armlener, bord, gelender, kaffemaskiner, med mer. Alt som man kan ta på med hånden.

Dette er trolig ikke tilfeldige forespørsler, men en tendens som vil vedvare også etter pandemien.

Renhold antas å bli mer automatisert, sammen med en tydeligere rådgiving

-Framtidens renhold vil komme til å bli mye mer automatisert og robotisert. Roboter vil bli tatt i bruk i større utstrekning. Den frigitte tiden renholderen får vil renholderen kunne omdisponere til annet verdiskapende arbeid i bygget. Det kan være hyppigere renhold av kontaktpunkter, møbel/tepperens, fjerne støv i høyden - grep som bidrar til å bedre innemiljøet ytterligere. Renholdernes tilstedeværelse og synlighet mener vi vil være viktig fremover, mener Renate Haugland og Astri Benum.

Som renholdsleverandør vil man også spille en viktigere rolle som rådgiver for kunder og bidra på systemnivå med å kunne kommunisere og dokumentere nye renholdsplaner med en hyppigere frekvens enn hva vi er vant til.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

 

BE OM TILBUD

ansatt1.png

«Trygt tilbake på jobb»

Da covid-19 pandemien brøt ut i mars 2020 og hele Norge stengte ned, begynte en helt ny hverdag for oss alle. Som en ledende leverandør av renholdstjenester, utvidet Coor sine ansvarsområder til å inkludere smittevask.