Om Coor renhold

Coor har ressursene og kompetansen som kreves for å planlegge, organisere, utføre og løpende utvikle ulike typer av renholdstjenester. Profesjonelt og bærekraftig renhold for private bedrifter og offentlig sektor, gjort enkelt.

Et fremtidsrettet og bærekraftig renhold

Coors størrelse, erfaring og godt innarbeidede og fungerende prosesser gjør oss til en langsiktig partner du kan stole på. Vi er en leverandør av renholdstjenester og et renholdsfirma for de bedrifter og organisasjoner som etterspør engasjement og helhetlige løsninger. Vårt brede tilbud innenfor facility management gjør at vi er en partner for alle typer renholdstjenester. Gjennom å kombinere våre tjenester innenfor facility management og renhold tilbyr vi unike og fleksible løsninger som tilfører en verdi til deg som kunde. Dere kan fokusere på deres kjernevirksomhet, i stedet for å fokusere på vedlikehold og pleie av eiendommen deres. Profesjonelt og bærekraftig renhold for private bedrifter og offentlig sektor, helt enkelt.

 

Hva inngår i renhold fra Coor?

Coor er i dag et av de største renholdsfirmaene i Norden. Vi har et komplett tjenestetilbud for ulike miljøer og overflater. Vi rengjør regelmessig cirka 10 millioner kvm hos mindre og større kunder i en rekke ulike bransjer. Våre kunder ønsker renholdsoppdrag i ulike typer lokaler, som hos skoler, i produksjonslokaler, næringsbygg, på flyplass, ulike kulturarenaer og konserthus eller på kjøpesenter. Vi har også lang erfaring med renhold offshore, som en del av forpleiningsavtalen vi har med Equinor.

Den vanligste avtaletypen - renhold av kontorlokaler

Her inngår:

  • Renhold av gulv og kontaktflater
  • Støvtørking av frie, vannrette flater
  • Tømming av avfallsbøtter
  • Renhold av toalett, fellesareal, trappeavsatser og inngangsparti
  • Etterfylling av toalettartikler og Antibac i fellesareal
  • Fjerning av flekker
  • Støvtørking av bilder, vegglamper, gulvlister, gelender og stoler m.m.
  • Smitterenhold

Utover daglig renhold, som vi nesten alltid utfører som en abonnementstjeneste, så utfører vi også spesialtjenester, som for eksempel vindusvask, boning og polering av gulv, matterens og profesjonell hovedrengjøring. Slike ekstratjenester kalles også periodisk renhold, hvor renholdere med spesialisert kompetanse utfører renholdet.

TILSTREKKELIG DAGLIG RENHOLD FOR Å HINDRE SMITTE

Tilstrekkelig daglig renhold er økt hyppighet av renhold av kontaktflater, som dørhåndtak, arbeidspulter, kaffe-/tekjøkken, osv. Virus og bakterier blir oppløst og fjernet ved hjelp av såpe og vann, eller det kan inaktiveres ved bruk av desinfeksjon. Verken vanlige influensavirus eller coronaviruset regnes som resistent, som betyr at det er svært følsomt for alle vanlige rengjøringsmildler som brukes i både profesjonelt og ordinært renhold i dag

BÆREKRAFT I RENHOLDSTJENESTEN

I Coor er helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) avgjørende for vårt daglige arbeid. Hele vår virksomhet er sertifisert etter de internasjonale miljø- og kvalitetsstandardene ISO 45001, ISO 9001 og ISO 14001 – verdens mest anerkjente standarder for kvalitet og miljø. Vi har lang erfaring med å jobbe etter disse standardene, og vi blir årlig revidert av ekstern revisor som sjekker at vi holder det vi lover.

Coors størrelse, erfaring og
godt innarbeidede prosesser
gjør oss til en

langsiktig
partner

du kan stole på.

Coor har, slik som våre kunder, et miljøansvar. For å hjelpe våre kunder å
møte miljøkrav samtidig som vi møter våre egne miljømål arbeider vi kontinuerlig med å effektivisere og redusere vår energi- og kjemikaliebruk
innenfor facility management og renhold. Derfor har hele renholdsleveransen i Coor vært Svanemerket siden 2017.

Les mer om Svanemerkingen her

En sparringspartner for langsiktige, miljøvennlige forbedringer

Som renholdskunde av Coor får du ikke bare rengjorte overflater. Coors størrelse, erfaring og godt innarbeidede prosesser gjør oss til en langsiktig partner du kan stole på. Vi etablerer et aktivt forhold til kunden basert på åpen dialog, der vi sammen vil lete etter løsninger på hva vi kan gjøre for å få til et mer effektivt renhold og merverdier. Vi engasjerer oss spesielt for miljøavtrykket tjenestene våre fører med seg, og søker å finne miljøvennlige løsninger der vi kan. Du som kunde kan derfor fortsette å fokusere på kjernevirksomheten, i stedet for å bruke mye tid på tilstrekkelig vedlikehold og pleie av byggene og lokalene dere disponerer.